سلام و*خسته نباشید خدمت اساتید...
من ی نر خیلی مست سرخ دارم ک بیست روز پیش جفت خورد با یه ماده روز اولم جفت خوردن و بعد از ۱۵روز فهمیدم ماده تخم نمیزاره و حماله و تخم گذار نیست...
جداشون کردم و بعد دوروز یه ماده کاملا اماده رو باهاش جفت کردم اما نمیدونم چرا با اینکه سه روز قفسشون جفت هم بودن امروز انداختم پیش هم اما نمیدونم چرا ماده سمت نر میاد و نر فرار میکنه و*با هم دعوا میکنن