سلام و خسته نباشید خدمت اساتید
من ی نر خیلی مست دارم که با یه ماده جفت خورد ۱۵روز بعد از اینکه فهمیدم ماده تخمگذار نیست جداشون کردم و دو روز بعد با یه ماده جفت کردمالبته قبلش ۳روز قفسشون جفت هم بوده
الان باهم دعوا میکنن علتش چیه جفت میخورن؟؟