سلام پای قناری من رگاش پرخون شده بعد دردم داره درمانش چیه